Du har ingen varer i handlekurven.
Lukk
Søk
Filters

Betingelser

 

 

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.whitewater.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene er blant annet regulert i Forbrukerkjøpsloven,AngrerettlovenMarkedsføringsloven Personopplysningsloven og E-handelsloven. Ved å følge lenkene finner du mer informasjon om dine rettigheter og plikter!
 

Definisjon av parter

Selger er Zota / Whitewater as, Grensen 3, 0159 Oslo, telefon: 23 10 40 50, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.
 

Bestillings og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har rett til å gå fra kjøpet i henhold til Angrerettloven.
 

Betaling

Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom bank- eller kort, eller ved kjøpsfinansiering. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelsen blir foretatt.

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr. 200.- + frakt / retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Dette blir fratrukket en eventuell tilbakebetaling av kjøpesummen.
 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om oss og våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme. Dette kan medføre at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller en del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen (betalingen blir da ikke belastet din konto).
 

Levering og forsinkelse

En ordre sendes normalt ut dagen etter at bestillingen er gjort. Vi har ikke kontroll på fraktselskapene, men normalt vil du motta en forsendelse 1 til 3 dager etter at den er hentet hos oss. Du kan selv spore pakken med forsendelses nummeret du får tilsendt (derfor må du oppgi telefonnummer). Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg eller den som henter ut forsendelsen. Vi har ikke ansvaret for forsinkelser og feilleveringer fra fraktselskaper. Fri frakt gjelder ved kjøp på over kr. 1000.- og dersom denne forsendelsen kan sendes som ordinært gods. Fri frakt gjelder kun varer som er kjøpt og betalt i webshoppen.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Unnlatelse av å gjøre dette kan medføre at du mister hele eller deler av dine forbruker rettigheter.
 

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet ikke vært tatt i bruk. Alle produkter skal leveres til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har også risikoen for produktet(ene) under transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert fraktkostnader for forsendelsen til deg. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetalingen skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i orginalenballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke spesialbestilte og spesialtilpassede produkter.


Priser

Alle priser er inkludert 25% merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, m.m. Unntaket for dette er i de tilfelle der forsendelsen er av en slik art at vi må innhente frakttilbud før forsendelse.
 
Prisene er i stadig forandring, og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, vilkår fra myndigheter, endringer i valutaer, etc.
 
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger, lagersituasjon, konkurransesituasjon og alle andre årsaker.
 
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet, og som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft for kunde.
 
Dersom det har forekommet skrive eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Whitewater sin side som er større enn 15% av normal utsalgspris kan Whitewater nekte å levere varen.
 

Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Whitewater melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. dersom varen eller deler av denne, ved vanlig bruk, er ment å vare vensentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dersom du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Melding om feil og mangler ved produktene kan gjøres både muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig pr. e-post (kontakt oss). Legg gjerne ved bilder som beskriver mangelen / skaden. Dersom produktet har serienummer må du også oppgi dette.
Bekreftelse på mottak av reklamasjonshendvendelsen vil komme på e-mail til den mailadressen som kunden har registrert ved kjøp av varen. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøpers side. For eksempel ved retursending av produktet.
 

Garanti

De fleste produsenter gir et års garanti på produktene. Garanti fra en produsent kan gi utvidede rettigheter i forhold til de rettigheter som kjøpsloven gir deg. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
 

Kreve erstatning

Som hovedregel har Whitewater ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller bytting for samme mangel.
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Whitewater bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av produktet, dersom Whitewater har gjort deg (kjøperen) oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader.
Dersom du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen, ut over det som måtte være avtalt med Whitewater, betaler ikke Whitewater ikke disse utgiftene.
 

Personopplysninger

Våre kunder er opptatt av at Whitewater håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blandt annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg i forbindelse med bestillingen. Vi er også pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
Kortnummeret oppbevares ikke av Whitewater.
Vi tilbyr e-postlister for å kunne sende ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må selv melde seg på dette. Det er også enkelt å melde seg av disse listene.
Whitewater selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon.
 

Tvister

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under ordinære domstoler, med Oslo Tingsrett som verneting.
 
Forbehold:
   - Vi reserverer oss mot skrivefeil og eventuelle prisforandringer
   - Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende
 

Force majeur

Er Whitewater forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller annen omstendighet når partene ikke kan råde over den som brann, krig, mobilisering eller uforutsette millitære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførsel av drivkraft, naturkatastofer, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Whitewater fritatt for alt ansvar enn reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle produktets tilhørende kjøpesum.
 

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Zota as, eller underleverandører av nevntes eiendom og er beskyttet etter blandt annet lov om opphavsrett, markedsføring og varemerking. Dette innebærer at firmanavn, varemerker, produktnavn, informasjon om produkter, herunder blandt annet omtale av produktene, produktbeskrivelser, vekt, mål, bilder, design, layout og annet innhold på Whitewater sine sider under enhver omstedighet ikke kan kopieres, lastes ned eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter ufravikelig lovgivning eller skriftelig forhåndssamtyke fra Zota / Whitewater as